جعبه دایره ای به قطر 10

شیارهای تعبیه شده ابعاد 2/65 میلی دارند تا بتوان بدون چسب و مانند پازل قطعات را به هم اتصال دهید.

مبنای متریال برای طراحی mdf -سه میل معمول در بازار ایران است.

فایل های موجود بعد از خرید:

فایل کورل 14 و 16

و فایل dxf

100,000 ریال – خرید