جعبه جواهر 4 و 5 سانتی

این طرح برای انگشتر مناسب است. برای mdf 3 میل و طلق 3 میل طراحی شده است.

 

فایل های موجود بعد از خرید:

فایل کورل 14 و 16

و فایل dxf

جعبه دایره ای به قطر 10

شیارهای تعبیه شده ابعاد 2/65 میلی دارند تا بتوان بدون چسب و مانند پازل قطعات را به هم اتصال دهید.

مبنای متریال برای طراحی mdf -سه میل معمول در بازار ایران است.

فایل های موجود بعد از خرید:

فایل کورل 14 و 16

و فایل dxf

جعبه گل ابعاد 40 سانت در 10 سانت به ارتفاع 8 سانت

 

این جعبه در ابعاد 40در10 در ارتفاع 8 سانت هست و دو درب دارد .

مناسب برای جعبه گل هستش به راحتی میتوانید از این جعبه بدون چسب استفاده کنید.

شیارهای تعبیه شده ابعاد 2/65 میلی دارند تا بتوان بدون چسب و مانند پازل قطعات را به هم اتصال دهید.

مبنای متریال برای طراحی mdf -سه میل معمول در بازار ایران است.

فایل های موجود بعد از خرید:

فایل کورل 14 و 18

و فایل dxf

جعبه 8 در 8 سانت

این جعبه در ابعاد 8 در 8  سانت به صورت مربع طراحی شده است و برای طراحی از اسکچاپ بهره برده است.

مبنای طراحی بر مبنای متریال ام.دی.اف 3 میل موجود در بازار ایران بوده است.

جای شکاف ها 2/66 میلیمتر در نظر گرفته شده است تا بتوان بدون چسب قطعات را اتصال داد.

فلت برش جعبه

فایلهای موجود شامل :

.CDR

کورل 14 و کورل 18

.DXF

 

جعبه مربعی درب شفاف

این جعبه در ابعاد 19/5 در 19/5  سانت به صورت مربع طراحی شده است و برای طراحی از اسکچاپ بهره برده است.

مبنای طراحی بر مبنای متریال ام.دی.اف 3 میل موجود در بازار ایران بوده است.

جای شکاف ها 2/65 میلیمتر در نظر گرفته شده است تا بتوان بدون چسب قطعات را اتصال داد.

فایلهای موجود شامل :

.CDR

کورل 14 و کورل 18

.DXF

هستند.

تصویر فلت شده آماده برش

جعبه 3 بعدی سایز متوسط

جعبه برش لیزری بدون استفاده از چسب

این جعبه در ابعاد x طراحی شده است و برای طراحی از اسکچاپ بهره برده است.

مبنای طراحی بر مبنای متریال ام.دی.اف 3 میل موجود در بازار ایران بوده است.

جای شکاف ها 2/65 میلیمتر در نظر گرفته شده است تا بتوان بدون چسب قطعات را اتصال داد.

تصویر فلت شده آماده ی برش لیزری با پسوند DXF

فایلهای موجود شامل :

.CDR

فایل اسکچاپ

.DXF

هستند.